• ساک دستی,ساک دستی پارچه ای,ساک دستی کاغذی|نوین پک
    نوین پک طراحی و تولید انواع ساک دستی,ساک دستی تبلیغاتی,ساک دستی پارچه ای و ساک دستی کاغذی
    ابوالقاسم کریمی
    صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین
    محل تبلیغات